Stoisk ro Lydbok

4/5

Författare: Jens Oscar Jenssen

Lydbok

Introduksjon

Stoisk ro: Livsvisdom for vår tid er en bok fra forfatter og filosof Jens Oscar Jenssen. I boken tar han for seg hva stoisisme faktisk er og de grunnleggende tankene bak denne filosofiske tankegangen, som stammer fra flere hundre år f.Kr.

Boken er skrevet på samme vis som flere eldre filosofiske tekster, hvor temaet blir diskutert mellom to mennesker, en lærer og en elev, gjennom en dialog. Stoisk ro lydbok er derfor en god måte å skaffe seg innsikt i hva stoisisme er.

I Stoisk ro lydbok gratis tar forfatteren, ved hjelp av dialogen mellom lærer og elev, for seg flere ulike spørsmål knyttet til hva det faktisk betyr å være et menneske. Boken kan leses eller lyttes til uten videre kunnskap om stoisisme.

Handling: Stoisk ro

Stoisk ro er en bok som gir leseren eller lytteren en introduksjon og videre forståelse for hva stoisisme er. Denne filosofiske retningen stammer fra Hellas, flere hundre år før Jesus ble født. Gjennom boken tar forfatter Jens Oscar Jenssen for seg hvordan man best tolker stoisisme. Til å forklare filosofien benytter han seg av en dialog mellom en lærer og student, på samme vis som en rekke andre eldre filosofiske tekster.

En av de grunnleggende tankene bak stoisisme er det å kunne skille mellom følelser og fornuft i hverdagen, særlig når man tar ulike valg. Dette blir selvsagt diskutert grundig, og forfatteren kommer med flere eksempler på hvordan dette kan tolkes gjennom dialogen i Stoisk ro lydbok. Boken stiller en rekke grunnleggende spørsmål ved menneskets eksistens, spørsmål som mennesker har stilt seg i flere tusen år allerede.

Noen av de temaene som tas opp, og de spørsmålene som stilles, er ting som menneskets forhold til Gud, og om Gud i det hele tatt finnes? Videre i Stoisk ro lydbok gratis diskuteres også menneskets forhold til naturen, og sammenligner dette med det forholdet vi har til religion. Boken gjør tankegangen og filosofien til stoikerne, som er flere tusen år gammel, forståelig og aktuell også i dagens samfunn.

Stoisk ro bringer lærdom fra de som utviklet stoisisme inn i leseren eller lytterens hverdag. Hva er det egentlig mulig å lære fra en filosofi som tross stammer fra tiden før Jesus ble født? Gjennom Stoisk ro lydbok viser forfatteren hvilke lærdommer fra stoisismen vi kan benytte oss av også den dag i dag.

Om forfatteren: Jens Oscar Jenssen

Jens Oscar Jenssen er en norsk forfatter og filosof. Jenssen er utdannet innen filosofi, et felt han har mastergrad innen. Han er aktiv som filosofisk praktiker, og tilbyr en rekke ulike tjenester til både privatpersoner og næringslivet. Eksempler på noen av de tjenestene han tilbyr er blant annet foredrag innen filosofi, veiledning av filosofiske diskusjoner innen grupper, seminar for større grupper mennesker i tillegg til filosofiske samtaler med enkelt personer.

Som forfatter har Jenssen publisert bøkene Stoisk ro – Livsvisdom for vår tid og Det mystiske mennesket – en samtale med Johannes av Korset, som han også skrev sin masteroppgave om som student.

Lytt gratis