Sofies verden Lydbok

4/5

Författare: Jostein Gaarder

Lydbok

Introduksjon

Sofies verden er en verdenskjent bok, som tar for seg historien til 14 år gamle Sofie. En dag mottar Sofie et brev fra en ukjent avsender, som stiller henne filosofisk utfordrende spørsmål knyttet til Sofies eksistens. Spørsmål som Hvem er du, og Hvor kommer verden fra, blir en del av Sofies tankegang.

En bok som egentlig er to ulike bøker, kommer sammen for å gi leseren en bedre innsikt i filosofisk historie, gjennom 14 år gamle Sofies øyne. Dette konseptet gir lytteren av Sofies verden lydbok muligheten til å skaffe seg en bedre oversikt og forståelse for filosofi, og dens sted i samfunnet.

I stedet for å lese en mer komplisert fagbok om filosofi, gir Sofies verden lydbok gratis lytteren muligheten til å forstå noen av historiens mest stilte spørsmål, sett fra en ung persons ståsted. Bli med Sofie og hennes læremester Alberto Knox på dette dypdykket i filosofi.

Handling: Sofies verden

Sofies verden tar en forandres når hun en dag mottar brev fra en ukjent avsender. Store spørsmål som har opptatt mennesker i flere tusen år blitt stilt, og Sofie prøver å forstå meningen bak disse. Etterhvert finner hun ut at brevene kommer fra en eldre filosofi lærer, Alberto Knox, og de utforsker sammen filosofisk historie og dens mening.

Gjennom Sofies verden lydbok blir man bedre kjent med Sofie og Alberto, og deres liv. I tillegg blir man bedre kjent med noen av historiens mest kjente filosofer, og deres filosofiske teorier og ståsted. De blir forenklet og forklart på en måte som gjør det enklere for de som ikke har studert filosofi å forstå hva det egentlig dreier seg om.

Sofies verden tar en uventet vending når Sofie begynner å motta brev adressert til Hilde, i tillegg til brev fra Alberto. Hvem er Hilde, og hvorfor fortsetter Sofie å motta brevene hennes? Dette mysteriet er vanskeligere å løse enn det Sofie først trodde de ville være, og hun bruker all hennes ny lærte filosofi til å komme til bunns i saken.

Ved å direkte sammenligne, og på et vis sette de ulike filosofene opp mot hverandre, får lytteren av Sofies verden lydbok gratis en god introduksjon til noen av historiens mest kjente personer, som Plato, Darwin og Sokrates. Fortalt gjennom Sofies øyne får man i Sofies verden lydbok en forenklet utdannelse innen i filosofi, som etterhvert kombineres med 14 år gamle Sofies faktiske verden, og alt det innebærer.

Om forfatteren: Jostein Gaarder

Jostein Gaarder er en norsk forfatter, født i 1952 i Oslo. Han er en anerkjent forfatter av flere bøker, ofte ment for yngre lesere. Han er mest kjent som forfatter av Sofies verden, som er oversatt til 53 ulike språk, og har solgt mer enn 30 millioner eksemplar.

Gaarder har vunnet flere priser for sine bøker, blant annet Peer Gynt prisen i 1996, og har i tillegg opprettet en egen pris med navnet Sofieprisen. Den blir tildelt enkeltpersoner eller organisasjoner som jobber med bærekraft og miljø, hvor mottakeren tildeles 100 000 amerikanske dollar. Prisen ble sist delt ut i 2013.

Gaarders engasjement for miljøet og bærekraftig utvikling er godt kjent, og han er også kjent for å være politisk engasjert i andre saker som opptar ham.

Lytt gratis