Løvetann i sølevann Lydbok

4.4/5

Författare: Emma Dahl

Lydbok

Introduksjon

Løvetann i sølevann er en bok som skildrer hvordan det var for flere norske familier i tiden etter andre verdenskrig. Selv om krigen var slutt, var dette likevel en svært utfordrende tid for flere nordmenn.

Folk flest forventet at ting ville bedre seg drastisk så snart krigen var over, og at ting ville utvikle seg i en positiv retning. Dette var ikke tilfellet for alle norske familier og hjem, hvor flere faktisk hadde det bedre under selve krigen, som vi hører i Løvetann i sølevann lydbok.

Gjennom Løvetann i sølevann lydbok gratis bli vi kjent med Emma og hennes familie, som levde med flere negative konsekvenser av den andre verdenskrigen. Begge foreldrene sliter stort med ettervirkningene av krigen, noe som selvsagt også påvirker Emma.

Løvetann i sølevann: Handling

Løvetann i sølevann er en bok som gir leseren innsikt i hvordan det var for flere norske familier i Norge i etterkant av den andre verdenskrigen. De aller fleste forventet at samfunnet generelt, og tilstanden i landet, ville forbedre seg drastisk så snart krigen var over, og at ting ville gå tilbake til som de var før krigen. Dessverre var ikke dette realiteten for en rekke norske hushold, familier og mennesker.

Gjennom Løvetann i sølevann lydbok blir vi vitne til hva som skjedde med Emma og hennes foreldre, som følge av krigen. Krigen satte store inntrykk i flere mennesker, og skapte mentale utfordringer for de som selv merket effekten av krigen direkte i sitt daglige liv gjennom flere år. Krigstraumer var vanlig blant flere, inkludert Emma sine foreldre. Arbeidsledigheten var høy, som førte til både fattigdom og også dessverre ofte til misbruk av alkohol for å lindre smerten.

I Løvetann i sølevann lydbok gratis blir vi med Emma gjennom hennes oppvekst, samtidig som vi blir bedre kjent med situasjonen som førte til at begge hennes foreldre slet med traumer fra krigstiden. Emma og hennes oppvekst var preget av vold og misbruk, som har satt dype spor i henne. De aller fleste hun og familien kjente slet med flere av de samme problemene de slet med selv, som vi også hører.

Løvetann i sølevann er en bok basert på forfatteren sin egen oppvekst, og skildrer ofte svært sterke situasjoner og hendelser, som har satt dype spor både i Emma og de som befant seg i en lignende situasjon. Løvetann i sølevann lydbok er en unik fortelling om en utfordrende tid i norsk historie.

Om forfatteren: Emma Dahl

Emma Dahl er et pseudonym for en kjent norsk forfatter. Boken Løvetann i sølevann er basert på forfatterens eget liv, og egne opplevelser. Flere av disse er svært personlige, som har ført til at forfatteren valgte å holde sin identitet skjult, slik at hun kunne åpne opp om hvordan oppveksten hennes virkelig var, uten å sette seg selv i en lite komfortabel posisjon.

Siden flere av historiene vi hører gjennom boken er av en så personlig, og ofte sjokkerende grad, har forfatteren derfor bestemt seg for å beskytte sin egen identitet ved å skrive under et pseudonym, i dette tilfellet Emma Dahl, noe som er vanlig blant forfattere generelt sett.

Lytt gratis