Handlekraft Lydbok

4/5

Författare: Kristian Hall

Lydbok

Introduksjon

Handlekraft – Få gjort det du vil er en selvhjelpsbok fra forfatter Kristian Hall, som står bak de kritikerroste bøkene Opp fra avgrunnen og Glad igjen. Gjennom sin nye bok kommer forfatter Hall med en rekke forslag til hvordan man oppnår målene man setter seg selv i livet.

Ved å bruke de ulike stegene som Hall foreslår i Handlekraft lydbok, vil lytteren eller leseren enkelt kunne nå egne målsettinger, uavhengig av hva de er. Det har ikke så mye å si hvilke mål man har satt seg, stegene som vil føre til suksess og mestring er de samme uansett.

Handlekraft lydbok gratis er et hjelpemiddel for de som vil oppnå mer i livet, mestre både nye og gamle ferdigheter, og ved å følge visse konkrete steg, bli mer handlekraftig.

Handling: Handlekraft

Handlekraft er en selvhjelpsbok som er godt egnet til å hjelpe alle de som er interessert i å bli mer handlekraftige i hverdagen, og de som er interessert i å mestre ulike ting i livet. I boken kommer forfatter Kristian Hall, som har personlig erfaring med å mestre ulike utfordringer i livet, med en rekke konkrete forslag til hvordan man enkelt gjør dette.

Gjennom Handlekraft lydbok gir forfatter Hall leseren eller lytteren femten helt konkrete steg å følge for å bli mer handlekraftig. Disse stegene vil føre til bedre resultater i hverdagen, både privat og på jobb. Ved å følge de foreslåtte stegene vil man øke egen produktivitet, og som et direkte resultat av dette bli mer effektiv i hverdagen.

Handlekraft lydbok gratis er også et godt hjelpemiddel å benytte seg av for å takle motgang, noe forfatteren igjen har god erfaring med. Det er mulig å følge de femten foreslåtte stegene fra boken til å overvinne personlige utfordringer man har i hjemmet, i tillegg til utfordringer knyttet til jobb. Ved å følge planen steg for steg har man en konkret plan for hvordan man kommer seg igjennom tøffe tider, som gjør det mer overkommelig.

Det er mulig å benytte seg av Handlekraft til å oppnå bedre resultater innen ting som idrett eller andre hobbyer, ved å bli mer effektiv og jobbe mer målrettet gjennom de femten stegene boken foreslår. Handlekraft lydbok kan fungere som et verktøy i hverdagen om man bestemmer seg for å se verdien av å bli mer effektiv i livet, ved å jobbe målrettet for å oppnå konkrete mål.

Om forfatteren: Kristian Hall

Kristian Hall er en norsk forfatter født 1977. Hall er utdannet ingeniør, og har benyttet denne kompetansen i ulike roller innen næringslivet. Han har benyttet seg av egen erfaring med depresjon fra barndommen og ungdomstida til å hjelpe andre som befinner seg i samme situasjon, gjennom sine selvhjelpsbøker. Hall er forfatter av både Opp fra avgrunnen, Glad igjen i tillegg til sin nyeste bok Handlekraft.

Gjennom sitt forfatterskap benytter Hall seg av ulike teknikker og metoder basert på atferdsterapi, i tillegg til flere teknikker og grep innen positiv tankegang til å hjelpe de som har behov for å overvinne ulike typer depresjon.

Lytt gratis