Exphil Lydbok

4/5

Författare: Arne Strand & Are Lervik

Lydbok

Introduksjon

For de som studerer Examen philosophicum, er Exphil lydbok et godt hjelpemiddel til å dra nytte av i studietiden. Skrevet av Arne Strand og Are Lervik, som begge er respekterte innen Exphil, og begge to har rik erfaring fra både inn og utland, er det en svært grundig bok, som dekker alt man behøver å vite innen dette feltet.

Det er verdt å merke seg at Exphil før eksamen for øyeblikket ikke inkluderer hele pensum for de som tar studerer dette, hverken i Oslo eller flere andre studiesteder i landet. Det er likevel ingen tvil om at boken er et svært godt hjelpemiddel for deg gjennom studiet, særlig før eksamen.

Exphil lydbok gratis leses av Peter Serck.

Handling: Exphil

Exphil før eksamen er utviklet som et hjelpemiddel til å mer effektivt sette seg grundig inn i de ulike temaene som dekkes gjennom studiet. Ting som filosofi og biologi er sentralt, sammen med andre temaer som eksempelvis utilitarisme og deontologi. Alle disse temaene blir grundig gjennomgått og forklart av Arne Strand og Are Lervik, som med sin erfaring innen faget videreformidler dette på en måte som er enkel å forstå.

Gjennom Exphil lydbok blir man også bedre kjent med ulike historiske personer som har en sentral rolle innen både pensum og faget generelt. Gjennom Strand og Lervik blir personer som Plato og Aristoteles presentert og analysert, sammen med andre personer som Hume og Kant.

Videre blir temaer som metaetikk og fysikk belyst i Exphil lydbok gratis, sammen med personer som Mayr og Feldmann. Boken er et veldig godt hjelpemiddel før man har eksamen, men det er også viktig å benytte seg av andre læremiddel, særlig med tanke på endringer innen pensum som ikke dekkes av Arne Strand og Are Lervik i denne boken.

Exphil lydbok er særdeles godt presentert og lest av Peter Serck, som tar lytteren gjennom pensumet på en veldig klar og presis måte. De ulike tenkerne og sentrale personene innen filosofisk historie er tydelig dekket i denne boken, og vil gi lytteren eller leseren god oversikt over hva som skiller dem, og også hva de har til felles.

Exphil før eksamen har blitt satt sammen av en universitetslektor og høgskole lektor med internasjonal erfaring innen forelesning, som gir dem den perfekte bakgrunnen til å utvikle et læremiddel som dette.

Om forfatteren: Arne Strand & Are Lervik

Arne Strand har helt siden starten på 90 tallet jobbet innen Exphil som generalist. Arne Strand studerte i sin tid to ulike områder innen det filosofiske feltet i Frankrike. Hovedfokuset for første graden hans var Nietzsches tanker knyttet til kristendom som religion. Hans andre grad fokuserte mer på Paul Ricoeurs, og hans perspektiv på samholdet mellom fortellinger og tid.

Are Lervik er grunnlegger av Kulturakademiet, i tillegg til nåværende leder av denne organisasjonen. Han har i løpet av sin karriere jobbet sammen med flere internasjonale filosofer, og har hatt rolle som foreleser i flere ulike land, inkludert Indonesia, hvor han forelest innen blant annet Exphil.

Lytt gratis