En god beslutning Lydbok

4/5

Författare: Nils Tore Meland

Lydbok

Introduksjon

I boken En god beslutning forklarer forfatter og psykolog Nils Tore Meland hvordan omtrent halvparten av alle valg mennesker foretar seg er feil. Dette gjelder både små valg vi står overfor i hverdagen, og større beslutninger vi står overfor ved de ulike veiskillene vi møter på i livet.

Gjennom En god beslutning lydbok blir vi bedre kjent med hvordan dette påvirker menneskers hverdag, og hvordan det er mulig å endre på denne statistikken ved å benytte seg av svært enkle grep i hverdagen. Boken er dermed full av praktiske grep vi kan benytte av oss hver eneste dag for å oppnå bedre resultater i livet.

En god beslutning lydbok gratis viser leseren eller lytteren hvordan man ved å ta bedre valg i hverdagen kan oppnå bedre resultater i livet på sikt.

Handling: En god beslutning

I En god beslutning får vi bedre forståelse for hvor viktig det er å ta de rette valgene i livet. Dette gjelder både de enkle valgene vi står overfor hver eneste dag, og de valgene som er mer utfordrende. Boken forklarer hvordan menneskers hjerne er programmert til å foreta impulsive valg, av det forfatteren kaller steinalder hjernen, som er udatert i forhold til hvordan mennesker som dyr har utviklet seg.

Impulsive valg er ikke nødvendigvis de beste valgene i dagens samfunn, hvor enkelte valg, ofte de som er fører til en lettere vei på kort sikt, fører til større utfordringer og større konsekvenser senere i livet. Gjennom En god beslutning lydbok gir forfatteren oss bedre forståelse for hvorfor vi tar disse impulsive valgene, og hvorfor man bør unngå dette.

Det er ofte vanskelig å ta et annet valg eller en annen beslutning enn det magefølelsen sier er det rette valget. Likevel er det rette valget ofte det som kanskje føles feil der og da. I En god beslutning lydbok gratis kommer forfatter Nils Tore Meland med syv grep man kan benytte seg av i hverdagen for å ta bedre valg.

Det viser seg at de som bruker litt mer tid når de tar valg i hverdagen på sikt sparer mye tid ved å ta de rette valgene på sikt, noe som blir belyst i En god beslutning. Hvordan man enkelt implementerer denne prosessen i hverdagen er noe som vil være til stor hjelp for de aller fleste, og vil ha en positiv effekt på flere ulike deler av livet.

En god beslutning lydbok egner seg for alle de som ønsker en mer effektiv hverdag, hvor man gjennom å ta bedre valg og beslutninger over tid får gevinst i form av bedre livskvalitet.

Om forfatteren: Nils Tore Meland

Nils Tore Meland er en norsk forfatter, psykolog og offiser født 1966. Han er utdannet innen ledelse fra Krigsskolen, hvor han også har svært bred erfaring innen ledelse gjennom en karriere på flere tiår. Meland er også en anerkjent organisasjonspsykolog, og en svært ettertraktet foredragsholder. Han har et sterkt engasjement for å komme til bunns i hva som driver menneskers valg videre i ulike situasjoner, både i hverdagen og på jobb.

Med mastergrad innen organisasjonspsykologi og evnen til å ta valg fra NTNU, i tillegg til videre utdanning innen psykologi i Danmark, kombinert med lederutdanning fra Krigsskolen, er Meland svært kvalifisert og har svært stor erfaring. Denne erfaringen har han benyttet seg av i boken En god beslutning, som han publiserte i 2017.

Lytt gratis